Dornova metoda Hradec Králové-Obchodní podmínky - Dornova metoda PLUS Hradec Králové

Dornova metoda PLUS
Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

Homeopatická poradna MUDr. Fesik – 22.5.2020 v Hradci Králové, objednávky na tel. 777 047 610

Přejít na obsah
TOPlist


Všeobecné obchodní podmínky – Ing. Milan PřikrylZákladní údaje o provozovateli internetového obchodu

Ing. Milan Přikryl
Imramovského 474
254 01 Jílové u Prahy
Dodavatel je plátcem DPH.
IČO: 70783055 DIČ: CZ5908270687

Kontaktní údaje:
Fax:   +420 495 407 000
Mobil: +420 723 047 610
E-mail: c.gabriela@tiscali.cz
www.dornovametoda-hk.cz


Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva
– smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
Dodavatel / prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Spotřebitel / kupující – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Potvrzením objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Závazné potvrzení bude následně kupujícímu potvrzeno „potvrzením objednávky“ a to na e-mailovou adresu, kterou zadal kupující vávkovém formuláři, případně faxem, SMSkou nebo poštou.

Objednávka a zrušení objednávky
Hledání v ceníku e-shopu
může provádět každý bez nutnosti registrace.
Všechny informace o produktech jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů, ovšem nelze zcela vyloučit jejich nepřesnost a pro takový případ prodávající dostojí svým informačním povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou, jakmile se o nich dozví.
Zasláním objednávky souhlasíte s uvedenými obchodními podmínkami, na které jste upozorněni před vlastním uskutečněním objednávky.
Objednávka, která bude učiněna kupujícím po 15 hodině, bude vyřízena až následující pracovní den - toto platí pouze pro objednávky učiněnéfaxem, e-mailem nebo poštou.
Zrušení objednávky
můžete provést prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu: c.gabriela@tiscali.cz nebo telefonicky na tel.: 723 047– nejpozději však 12 hodin od doručení objednávky prodávajícímu.

Dodací podmínky
Zásilky na „dobírku“,
expedujeme zásilku nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení objednávky (doručit objednávku lze: elektronicky, faxem nebo poštou), za předpokladu, že požadované zboží je na našem skladě.
V zásilce obdržíte doklad o koupi zboží.
Úplný daňový doklad nebo fakturu vám k zásilce vystavíme, uvedete-li řádné údaje potřebné pro vystavení tohoto dokladu.
U zboží, které v době zpracování objednávky nemáme na skladě, zjistíme dostupnost a termín dodání u našich obchodních partnerů. Plnění objednávky vám v co nejkratším termínu sdělíme na vámi zadanou kontaktní elektronickou adresu.

Platební podmínky
Ceny jsou platné v době objednávky
. .
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně příslušných sazeb DPH.
Expediční poplatky účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob doručení.

Úhradu za námi potvrzenou objednávku můžete provést jednou z následujících možností:
Na dobírku /Česká pošta/í platbou v případě osobního převzetí dle předchozí dohody v Hradci Králové.

Expediční náklady
Expediční poplatky účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy a to takto:
Cena dopravného+balného+doběrečného:1 zásilka na dobírku - do15 kg - 135,- Kč s DPH-při objednávce nad 3.500,-- Kč neúčtujeme expediční poplatky
Ceny za přepravu jsou kalkulovány pouze v rámci ČR.
Cena dopravného+balného+doběrečného na Slovensko činí 300,-- Kč.
POZOR! Náklady na přepravu v případě odstoupení od kupní smlouvy nehradíme.

Převzetí zboží
Objednané zboží můžete převzít:

prostřednictvím České pošty ě dle předchozí dohody na pobočce provozovatele internetového obchodu
Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky.
V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás.

Záruční doba, reklamace
Na zboží poskytujeme záruční dobu
nebo prodlouženou v rámci podmínek stanovených konkrétním výrobcem nebo obchodním partnerem.
Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky. V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás. Reklamace vnějšího poškození zásilky, která bude naší firmě oznámena po vašem převzetí od našeho přepravce, bude posuzována na základě přepravního listu podepsaného kupujícím.
Při uplatnění reklamace vám doporučujeme dodat spolu s reklamovaným zbožím nabývací doklady vztahující se k reklamovanému zboží jako je doklad o koupi (účtenka nebo faktura/daňový doklad) a záruční list (pokud byl ke zboží dodán). Při uplatnění reklamace zasláním přijmeme takovou zásilku pouze ve formě cenného balíku, nikoliv dobírkou.
Reklamaci řešíme ihned po obdržení reklamovaného zboží a řešení vámi uplatněné reklamace bude vycházet z vámi zvoleného zákonného požadavku podle charakteru závady, výměnou, opravou nebo odstoupením od kupní smlouvy. V případě sporné reklamace rozhodneme do tří pracovních dnů a pokud není dohodnuto písemnou formou jinak, vyřídíme reklamaci do 30 dnů od uplatnění vaší reklamace. Pokud nezvolíte při uplatnění reklamace svůj zákonný požadavek na její vyřízení, případně nebude-li mít váš požadavek oporu v zákoně, zvolí prodávající zákonné řešení reklamace podle svého uvážení. V takovém případě budete o způsobu řešení informován.
Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký je způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zboží způsobené:
Neodborným používáním v rozporu s návodem k použití ým poškozením a opotřebením
Živelními pohromami (vodou, ohněm, bleskem …)

Vrácení zboží
Odstoupit od kupní smlouvy
lze do 3 dnů od převzetí předmětu objednávky v rámci kupní smlouvy uzavřené na dálku (pomocí internetu, faxu, atd…). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno do 3 dnů od převzetí zboží nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Upozorňujeme, že takto nelze řešit případnou reklamaci vadného zboží – viz kapitola o reklamaci a odpovědnosti za vady.
Zboží lze vrátit v případě, pokud není dodáno podle přání zákazníka, nejeví známky poškození a jsou-li dodány veškeré nabývací doklady vztahující se k vrácenému zboží jako je doklad o koupi (účtenka nebo faktura/daňový doklad), záruční list (pokud byl ke zboží dodán), český návod (pokud to charakter zboží vyžaduje), příslušenství (pokud je součástí zboží) včetně originálního obalu.
To se vztahuje na ty výrobky, které jsou čisté v neporušeném obalu a jejich celkový stav je vyhovující.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnutí odkoupení zboží, které neodpovídá výše uvedeným podmínkám.
Zboží může kupující vrátit osobně na pobočce provozovatele internetového obchodu nebo zasláním zboží formou cenného balíku, nikoliv dobírkou.
Prodávající vrátí kupujícímu peníze hotově ve výši 70% zí ceny (případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným vhodným způsobempo odečtení 30% storno poplatku) do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
Náklady na přepravu v případě odstoupení od kupní smlouvy nevracíme.

Ochrana osobních údajů
Použití a zpracování vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení vaší objednávky a nebudou poskytována jinému subjektu než zpracovateli.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2010. Ing. Milan Přikryl, Jílové u Prahy

Návrat na obsah